Kontakt

Mgr.Lenka Michálková, email : lenkamichalkova@post.cz, mob: 606 831 545

Lada Lanková, email :lada.vulcova@seznam.cz, mob: 603 875 115

Lenka Honsová, email: lenka.ferstlova@email.cz, mob: 737 800 758

Kontaktujte nás

Kontakt

Lyžařská školka Ski klub Jablonec n N. +420 606 831 545 lenkamichalkova@post.cz